Palvelumme uudistuu! ST-Akatemia Onlinesta tulee pian ST-Online, ja samalla palvelun osoite vaihtuu. Uudistuksen jälkeen löydät palvelun osoitteesta www.stakatemia.fi/stonline. Ohjaamme sinut uuteen osoitteeseen automaattisesti, kun sen aika on – vielä ei sieltä löydy mitään. Nykyisille käyttäjille lähetämme sähköpostitse tarkempia tietoja lähempänä h-hetkeä.

  Etusivu / Tuotelistaus

  Yksittäiset Online-julkaisut

  Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli

  Antti Suulamo

  Päivitetty 10/2019 – Seuraavan päivityksen arvioitu ajankohta 11/2020 Käsikirja kaikille asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden tilinpäätösten laatijoille. Julkaisu sisältää asunto-osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten lisäksi myös tärkeimmät osakeyhtiölain ed...
  84,70 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli

  Joonas Pekkinen

  Päivitetty 10/2019 – Seuraavan päivityksen arvioitu ajankohta 11/2020 Käsikirja avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösten laatijoille. Julkaisussa käydään läpi erikokoisten ja -muotoisten henkilöyhtiöiden raportointivaatimukset käytännönläheisten runsaiden esimerkkien kera. Myös konse...
  84,70 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Bokslutsmodell för aktiebolag
  Päivitetty 1/2020 – Seuraavan päivityksen arvioitu ajankohta 1/2021 Bokslutsmodell för aktiebolag auttaa ruotsinkielisen tilinpäätösinformaation tuottamisessa ja varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti. Julkaisu on ruotsinkielinen käännös julkaisusta Osakeyh...
  97,90 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  IFRS 17 Vakuutussopimukset
  ST-Akatemia julkaisee IFRS 17 -standardista kokonaan uuden onlinejulkaisun, joka ilmestyy loka-marraskuussa 2020. Julkaisu tulee myyntiin myöhemmin. IASB julkaisi IFRS 17 Insurance Contracts -standardin toukokuussa 2017. IASB teki standardiin kuitenkin kesäkuussa 2020 runsaasti muutoksia ja julk...
  67,10 €
  Kertamaksu (ei päivittyvä tuote)
  IFRS- ja ISA-sanasto
  Päivitetty 11/2017. IFRS- ja ISA-sanasto sisältää noin 1700 IFRS-hakusanaa ja noin 700 ISA-hakusanaa. Kumpikin kokonaisuus on ryhmitelty englanti–suomi- sekä suomi–englanti-osuuksiin. Online-julkaisun hakutoiminnolla on kätevä etsiä sanoja! IFRS-ja ISA-sanasto on tarkoitettu mm. kansainväl...
  75,90 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  IFRS-standardit
  PDF-julkaisu (pdf-muotoiset julkaisut eivät ole mukana online-palvelun hakutoiminnoissa) Päivitetty 4/2020 IFRS-standardit -online-julkaisu sisältää aina tuoreimman ST-Akatemian julkaiseman suomenkielisen standardikäännöksen sekä alkuperäistekstit englanniksi. Tällä hetkellä julkaisu sisältää v...
  203,50 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa
  ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen ja käytännönläheistä ohjeistusta riskilähtöisestä tilintarkastusprosessista. Soveltamisopas jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä selostetaan standardien vaatimuksia ja jälkimmäisessä havai...
  93,50 €
  Kertamaksu (ei päivittyvä tuote)
  Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus

  Pekka Hyttinen – Sanna Svensberg

  Päivittynyt 2/2020, seuraava arvioitu päivitysajankohta 1/2021. Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus -onlinejulkaisu sisältää runsain esimerkein havainnollistettuna tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverosäännökset sekä tyypillisimmät tilanteet, joita suomalaiset yritykset rutiinitoiminnassaank...
  85,80 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Kansainväliset tilintarkastusalan standardit
  PDF-julkaisu (Pdf-muotoiset julkaisut eivät ole mukana online-palvelun hakutoiminnoissa) Päivitetty 3/2019, seuraava päivitys loppuvuodesta 2020 Kansainväliset tilintarkastusalan standardit -julkaisu sisältää IAASB:n antamat hyvää tilintarkastustapaa koskevat standardit ja IESBA:n antamat eetti...
  104,50 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Käytännön arvonlisäverotus

  Miika Jokinen – Mervi Kojonkoski – Tero Takalo

  Päivittynyt 4/2019, seuraava arvioitu päivitysajankohta 10-11/2020 Erinomainen julkaisu arvonlisäverotuksen arkipäivän ongelmatilanteiden ratkaisuun! Käytännön arvonlisäverotus -julkaisussa käsitellään myynteihin ja ostoihin liittyviä tilanteita ja toimintamalleja runsaiden esimerkkien, mallien...
  85,80 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Kiinteistöjen arvonlisäverotus

  Mika Kallio – Marko Ojala – Antti Suulamo

  Päivitetty 3/2020, seuraava arvioitu päivitysajankohta 3/2021 Lainsäädännön ja oikeuskäytännön muutokset on huomioitu vuoden 2019 loppuun asti. Runsaasti käytännön esimerkkejä ja laskelmia sisältävää julkaisua tarvitsevat kaikki kiinteistöhallinnan parissa toimivat kiinteistöliiketoiminnan har...
  85,80 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Kirjanpidon keskeinen lainsäädäntö (su-ru-en)
  Päivitetty 12/2018. Tämän jälkeen ei ole tullut lakimuutoksia (tilanne 1/2020). Kirjanpidon keskeinen lainsäädäntö -julkaisu sisältää 30.11.2018 voimassa olleen kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen sekä valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista suo...
  84,70 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön

  Virpi Haaramo – Tuomas Honkamäki – Henry Kampman – Katariina Kaskimies – Turo Koila – Antti Niemistö – Liisa Mäkikangas – Maria Rekola – Jaakko Rönkkö – Heidi Vierros – Erkki Yli-Rantala

  Päivittynyt 2/2018 Julkaisussa pureudutaan uudistuneen kirjanpitolain mukanaan tuomiin muutoksiin käytännönläheisesti. Artikkelinomaisesti kirjoitetusta julkaisusta löytyy vastauksia mm. siihen, miten kirjanpitolaki vaikuttaa liiketapahtumien kirjaamiseen ja kirjanpitoaineistoon arvostus- ja...
  85,80 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä

  Samuli Perälä – Lauri Mäki – Panu Vänskä

  Päivittynyt 8/2019 Julkaisu on päivitetty vastaamaan 28.3.2017 voimaan tullutta uudistettua Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Yleisohjeen uudistuksen taustalla oli 1.1.2016 voimaan tullut uudistettu kirjanpitolaki. Muuta uutta: IFRS-standardeihin liittyvä...
  85,80 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Osakeyhtiön tilinpäätösmalli

  Kirsi Rasinaho

  Päivitetty 11/2019 – Seuraavan päivityksen arvioitu ajankohta 11/2020 Julkaisussa käydään läpi tilinpäätöksen laadintaa ohjaavat säännökset sekä ohjeistetaan runsaiden esimerkkien kera laatimaan mm. – tuloslaskelma– tase– rahoituslaskelma– liitetiedot– toimintakertomus. Pienen osakeyhtiön...
  97,90 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Rahoituslaskelma

  Samuli Perälä & Katri Schwartz

  Päivitetty 10/2019 – Seuraavan päivityksen arvioitu ajankohta syksyllä 2020 Online-julkaisu kokoaa kirjanpitolain ja -asetuksen, IFRS-standardien sekä kirjanpitolautakunnan ohjeistukset käytännönläheisesti yhteen. Mitä rahoituslaskelma sisältää ja kuinka se laaditaan? Suora vai epäsuora rahoitu...
  84,70 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Säätiön toiminta ja talous – säätiölaki käytännössä

  Samuli Perälä – Juha Viertola

  Päivitetty 11/2018 Ajankoh­tainen julkaisu säätiölain muutosten vaikutuksista. Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015, ja se sallii mm. laajemman mahdollisuuden liiketoiminnan harjoittamiseen. Online-julkaisussa valotetaan uuden lain vaikutuksia mm. säätiöiden hallintoelimiin, toimintakertomukse...
  85,80 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Taloushallinnon säädökset
  Onlinejulkaisu päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Viimeisin päivitys 24.3.2020, seuraava päivitys syksyllä 2020. Taloushallinnon säädökset on tuhti paketti taloushallinnon ammattilaisten päivittäin työssään tarvitsemaa ajankohtaistietoa – kaikki kätevästi yhteen koottuna. Lakipaketin perusosa s...
  93,50 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Tilintarkastajan raportointi
  Päivitetty 9.12.2019. Tilintarkastajan raportointi ylläpitää ja kehittää hyvää tilintarkastustapaa. Julkaisu sisältää lukuisia esimerkkejä ja malleja erilaisista tilintarkastuskertomuksista eri yhteisömuodoissa ja säätiöissä sekä niiden muodostamissa konserneissa mukaan lukien tilintarkastajan ...
  93,50 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä

  Merja Raunio – Leena Romppainen – Outi Ukkola – Kare Kotiranta

  Päivitetty 4/2019, seuraava arvioitu päivitysajankohta 10-11/2020 Varojen jakaminen ja verotus osakeyhtiössä on käytännönläheinen tietopaketti pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden, niiden muodostamien konsernien sekä osakkeenomistajien verosuunnitteluun. Ohjeistusta annetaan mm. osingonjaon j...
  85,80 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli

  Miikka Vinnikainen

  Päivitetty 11/2019 – Seuraavan päivityksen arvioitu ajankohta 11/2020 Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmallissa käydään läpi tilinpäätöksen laadintaa ohjaavat säännökset ja ohjeistetaan laadinnassa runsaiden esimerkkien kera. Julkaisu sisältää myös selvityksiä eri tuloslaskelma- ja tase-erien s...
  84,70 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Yhdistykset ja säätiöt – kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen erityiskysymyksiä

  Heidi Vierros – Katariina Pöyhönen – Mika Kallio

  Päivitetty 5/2018 - Seuraava päivitys 11/2020 Yhdistysten ja säätiöiden toiminta, talous, hallinto ja verotus muodostavat mielenkiintoisen ja laajan mutta myös epäyhtenäisen ja haastavan toimintakentän. Tähän online-julkaisuun on koottu yleisimmät näihin liittyvät erityiskysymykset. Valitut eri...
  85,80 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Yritysvastuu – raportointi- ja laskentaperiaatteet

  Mikael Niskala – Tomi Pajunen – Kaisa Tarna-Mani – Jenni Puroila

  Päivitetty 2/2019 Yritysvastuu-teos valottaa yritysvastuuta taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta. Erittäin ajankohtainen teos yritysvastuusta ja mitä yritysvastuuraportoinnissa tulee huomioida. Siinä on samassa paketissa taustatiedot, työkalut sekä vaatimukset, suositukset ...
  85,80 €
  12 kk lisenssi, jatkuva tilaus