Palvelumme uudistuu! ST-Akatemia Onlinesta tulee pian ST-Online, ja samalla palvelun osoite vaihtuu. Uudistuksen jälkeen löydät palvelun osoitteesta www.stakatemia.fi/stonline. Ohjaamme sinut uuteen osoitteeseen automaattisesti, kun sen aika on – vielä ei sieltä löydy mitään. Nykyisille käyttäjille lähetämme sähköpostitse tarkempia tietoja lähempänä h-hetkeä.

  Etusivu / Kaikki julkaisut / Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä
  Tuotekuva
  YKL 69.2

  Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä

  Samuli Perälä – Lauri Mäki – Panu Vänskä

  78,00 € (+ ALV 10 %)
  Hinnan tarkenne 12 kk lisenssi, jatkuva tilaus
  Osta

  Päivittynyt 8/2019

  Julkaisu on päivitetty vastaamaan 28.3.2017 voimaan tullutta uudistettua Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Yleisohjeen uudistuksen taustalla oli 1.1.2016 voimaan tullut uudistettu kirjanpitolaki.

  Muuta uutta:

  • IFRS-standardeihin liittyvä käytännön soveltamisohjeistus on kehittynyt teoksen edellisen päivityksen (v. 2016) jälkeen. Uudistettu ohjeistus sekä näkemys alan parhaista käytännöistä on päivitetty tähän julkaisuun.

  Konsernitilinpäätöksestä saatu informaatio on ensiarvoisen tärkeää esimerkiksi sijoittajille investointipäätöksiä punnittaessa. Sen merkitys kasvaa entisestään yritystoiminnan kansainvälistyessä.

  Konsernitilinpäätöksen laatiminen vaatii asiantuntemusta, mutta käytännössä saatavilla oleva ohjeistus erien käsittelyyn on usein puutteellista tai liian yleisellä tasolla. Toisaalta monet erityiskysymykset tulevat tilinpäätöksen laatijan pohdittaviksi käytännössä hyvin harvoin.

  Tässä online-julkaisussa alan asiantuntijat valottavat näitä haasteita huomioiden onnistuneesti Kilan ja IFRS:n osin erilaiset ohjeet ja käsittelytavat. Koska Kilan ohjeistus em. kysymyksistä on niukkaa, perustuvat useat tämän julkaisun tulkinnat IFRS-standardeihin unohtamatta tietenkään kirjanpitolain taustalla olevien direktiivien tavoitteita tai kotimaisen kirjanpitokäytännön kulmakivinä olevia varovaisuuden periaatetta, asia ennen muotoa -periaatetta sekä oikeiden ja riittävien tietojen vaatimusta.

  Julkaisun kirjoittajat ovat KHT-tilintarkastajia, joilla on usean vuoden kokemus yrityskaupoista tilintarkastuksen ja kirjanpidollisen konsultaation näkökulmista. Kirjoittavat ovat perehtyneet IFRS-standardeihin ja kotimaiseen kirjanpitonormistoon sekä erityisesti näiden ohjeistusten käytännön eroihin.

  LUE ONLINE-PALVELUSTA JA SEN EDUISTA >

  Muodosta kirjahyllysi

  1. Valitse käyttäjämäärä
  2. Valitse lisenssityyppi
  3. Valitse julkaisut